Geitenkermis Broekhuizenvorst 2019

Geitenkermis Broekhuizenvorst

Geitenkermis Broekhuizenvorst 2019

Dit weekend is er weer Geitenkermis in Broekhuizenvorst!
Op zaterdag Dé Foute Party! Op zondag artiesten van eigen bodem: Herberg ‘t Dörp, De VorsterParents M.M.V Lignumantiquem! Straatorgelmuzikant Jo & Singer Songwriter Duo Chris en Hanna!
Op maandagavond worden de kaarten geschud voor het toepen en op de dinsdag brengen we een bezoek aan de Hertog Jan Proeverij in Arcen met aanvolgend het lever eten! Woendag wordt de kermis afgesloten met het geitenmaal!

De Geitekermis in een notendop:

Ieder jaar zal traditiegetrouw in Broekhuizenvorst de tweede zondag na Driekoningen weer het eeuwenoude festijn van de geitenkermis gehouden worden. De bewoners van dit kleine dorp aan de Maas maken dan hun eigen kermis met als hoogtepunt de geitenmaaltijd met veel bier.

Hoe en wanneer deze traditie is ontstaan is niet echt bekend. Er zijn echter aanwijzingen dat reeds in 1685 op de patroonsdag van Sint Antonius werd ‘geteerd’. Op deze patroonsdag werden dan alle boeten, voor overtredingen geïnd, omgezet in geitenvlees en bier.

Het gilde uit die tijd zat er nogal warmpjes bij en zo gebeurde het dat met schenkingen van het gilde aan zijn dorpelingen, waarvan er velen op de landerijen van hen werkten, deze groots opgezette feestmaaltijd op de patroonsdag gezien kon worden als een religieuze offermaaltijd voor het welslagen van de oogst en de veeteelt in het komende jaar.

Het feest start met het traditioneel uitroepen van een geitencommissie, die onder leiding van een opperbok de organisatie op zich neemt. Op het eind van de jaren zestig bleek het steeds moeilijker om elk jaar weer een nieuwe commissie te vormen. Vanaf 1969 werd het geitenfeest beurtelings georganiseerd door de fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen, carnavalsvereniging d’n Blauwpoët en voetbalclub SVEB. Sinds 2014 gebeurt dat weer door een commissie uit het dorp zelf.

’s Zondags na de Hoogmis verzamelt de “geiteclub” zich in de plaatselijke cafés. Traditioneel worden dan de kaarten voor het geitenmaal verkocht. De opbrengst hiervan en giften worden overgedragen aan de kassier van de geiteclub ook wel “buuldrager” genoemd. Met dit geld gaat de geiteclub ‘s maandags op pad om in de omgeving geiten te kopen. Dit kopen gaat gepaard met een bepaald ritueel. Om de koopovereenkomst, volgende op bod en aanbod, op gepaste wijze te beklinken worden na het handjeklap nog enkele glaasjes jenever geledigd en zet de “buuldrager” de koop kracht bij door de boer de overeengekomen koopsom uit te betalen.

Als er genoeg geiten zijn gekocht worden die ergens in het dorp op een geheime plaats ondergebracht, want het wil nogal eens gebeuren dat ’s nachts enkele lui op stap gaan om de geiten te zoeken en er een mee te nemen, zodat de geitenclub er weer achteraan moet om de ontvreemde geit weer op te sporen.

Dinsdagmorgen worden de geiten geslacht en ’s middags wordt bij de brouwerij een vaatje bier geledigd, ’s avonds wordt de geitenlever door de commissieleden en de brouwerijgangers verorberd.

Woensdagmorgen wordt de geit in heel kleine stukjes gesneden en ’s middags wordt dan door enkele vrouwen begonnen met het braden van de geit. Op woensdagavond vlak voor de braspartij wordt de gelukspop Sint Tunnis met bier overgoten en door het dorp gedragen. Te midden van een lach en een traan van de aanwezigen wordt dan Tunniske verbrand. Dit offer is een symbool, het einde van de winter en de geitenkermis. Ten teken van rouw dragen de deelnemers een speelkaart in het knoopsgat.

Zodra Tunniske alleen nog maar stof en as is, maakt droefheid plaats voor grote vreugde. Zingend en dansend ontmoeten de dorpelingen elkaar voor de maaltijd, die rijkelijk overgoten wordt met bier.